Maren S. Narjord

Maren har en tverrfaglig utdanning innen naturbasert reiseliv og samfunnsgeografi. Hun har erfaring fra offentlig forvaltning etter å ha arbeidet som rådgiver i Nordland fylkeskommune der hun i hovedsak jobbet med strategiprosesser og utviklingsarbeid. I tillegg har hun flere år bak seg som vertinne og kommuniaksjonsansvarlig i reiselivsbedrift . Maren brenner for å utvikle bærekraftige samfunn som tar vare på både lokalsamfunn og natur- og kulturverdier, samtidig som det skaper gode opplevelser for både tilreisende og lokalbefolkning. Hun bidrar gjerne med strategiarbeid, søknadsutforming, bedriftsrådgivning, kommunikasjonsveiledning og kompetanse knyttet opp mot bærekraft og besøksforvaltning.