Byggrådgiving

Vi følger deg gjennom hele byggeprosessen

Ønsker og drømmer skal henge sammen med realitet og lovpålagte krav. Investeringene skal henge sammen med driftsgrunnlag og økonomi, og deretter skal valg av leverandører henge sammen med hva som er mest effektivt, både med tanke på gjennomføring og økonomi.

 Å finne riktig leverandør og få på plass en avtale som er tilpasset egne behov, kan være spesielt krevende. Og til sist, men ikke minst skal også visjoner og planer formuleres slik at søknader om tilskudd blir gode nok til innvilgning.

Vi kan bistå våre kunder med:

  • Prosjektstyring og byggeledelse
  • Kvalitetssikring av tilbud og leverandører
  • Gjennomgang av kontrakter
  • HMS-rådgiving/SHA-plan
  • Veiledning og sparringspartner av planløsninger for driftsbygninger
  • Byggesøknader