Landbruksrådgiving

Vi leverer praksisnær landbruksrådgivning med rådgivere som selv er bønder. Og er du i en byggeprosess på gården, så følger vi deg gjerne gjennom hele byggeprosessen.

nærbilde av to menn som snakker sammen

Praksisnær landbruksrådgiving

Med rådgivere som selv er bønder, har Rådhuset Vingelen førstehåndskunnskap om hva som skal til for å vedlikeholde et levende landbruk og sikre trygg, norsk matproduksjon. Moderne landbruk handler også om levende kulturlandskap, spennende tilleggsnæringer og gode reiselivstilbud.

Vi tilbyr rådgiving, prosjektledelse og kurs innen:

  • Bedre gardsdrift
  • Bedriftsledelse
  • Økonomistyring
  • Veivalg
  • Tilleggsnæringer
  • Kartlegging
  • Gjerdeprosjekter
  • Kommunikasjon og samspill rundt generasjonsskifte

Sammen med Ruralis – institutt for rural og regional forskning har vi levert populærvitenskapelige forskningsrapporter knyttet til Trender i norsk landbruk 2016 og 2018. Trender-rapportene er en lett tilgjengelig statistisk analyse basert på spørreundersøkelser blant norske bønder, og viser utviklingstrekk i norsk landbruk. 

Ta kontakt med Audun for mer informasjon om vår landbruksrådgiving.

Referanse

Fjellregionens Interkommunale Avfallsselskap (FIAS)

Ole Solvang,  daglig leder i FIAS:

«Når Fias AS skulle i gang med en strategiprosess i fjor trengte vi hjelp til å kjøre prosessen. Det var naturlig å spørre Rådhuset Vingelen, og de stilte opp noe vi er veldig glade for.

Deres innsikt og forståelse for bransjen har vært uvurderlig i hele prosessen. Fra den innledende analysen til et ferdig dokument, har RHV demonstrert en god evne til å forstå våre behov og utfordringer.RHV gjennomførte en grundig analyse av vår nåværende situasjon, inkludert markedstrender, konkurranse og interne styrker og svakheter. Med deres hjelp utviklet vi klare verdier, fokusområder og mål som er tilpasset dagens behov.

RHV var alltid tilgjengelige for spørsmål og tilbød regelmessige oppdateringer gjennom hele prosessen, noe som gjorde samarbeidet sømløst og effektivt.

Takket være RHV har vi nå et solid strategidokument for fremtiden. Vi er svært fornøyde med resultatet og vil sterkt anbefale RHV til andre som trenger bistand med strategisk planlegging.»

Les mer