Samfunnsutvikling

EnergiPluss

Miljøfyrtårnsertifisering

Tatiana Kozhina, ansvarlig for miljøsertifiseringen hos EnergiPluss

«Rådhuset Vingelen stilte opp på kort varsel og var til stede i løpet av hele sertifiseringsprosessen. Kommunikasjon var støttende og motiverende. EnergiPluss er veldig takknemlig for veiledning vi har fått» 

I 2022 bistod vi EnergiPluss i prosessen med å bli en sertifisert miljøfyrtårnbedrift via Stiftelsen Miljøfyrtårn.

I stadig større grad forventer både kunder, ansatte og myndigheter at bedrifter tar miljøansvar, og et stort flertall foretrekker å kjøpe varer og tjenester fra miljøsertifiserte virksomheter. Miljøfyrtårn er tilpasset både små og mellomstore enkeltbedrifter, større konsern og kommuner, og er i dag Norges mest brukte miljøsertifikat.  

Som Miljøfyrtårn-bedrift får du hjelp til å iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak, som har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft i årene fremover.  

Hege Hovd i Rådhuset Vingelen veileder bedrifter på veien mot miljøfyrtårn, og bidrar blant annet med: 

  • Avklare hvilke krav bedriften må oppfylle og hvordan 
  • Opplæring i bruk av Miljøfyrtårnportalen og digitale verktøy 
  • Utfylling av årlig innrapportering 
  • Innhente og utforme nødvendig dokumentasjon  
  • Kartlegging og analyser 
  • Sertifisering og resertifisering