Miljøsertifisering

Å innføre et miljøstyringssystem innebærer at bedriften følger bransjespesifikke standarder/krav for å redusere negative påvirkninger på miljøet. De ulike sertifiseringsordninger inneholder verktøy og prosedyrer for å hjelpe bedriften med prosessen. Dersom man skal sette miljø-og klimaarbeid i system er det avgjørende med forankring hos ledelsen. For å bli miljøsertifisert må bedriftens rutiner og drift evalueres av en uavhengig sertifisør opp mot de bransjespesifikke kriteriene.

I Rådhuset Vingelen har vi valgt Stiftelsen Miljøfyrtårn som den miljøsertifiseringen som vi bistår bedrifter med. Vi er også en miljøfyrtårnbedrift selv.
Miljøsertifiseringen gjør at vi daglig har fokus på hvordan vi påvirker miljøet rundt oss, samtidig som det skal vises på bunnlinja.

Miljø er ikke lengre noe vi kan velge om bedriften vår skal fokusere på. Skal du rekruttere den beste fagkompetansen, ha fornøyde ansatte og fortsatt ha kunder til produktene eller tjenestene dine er du nødt til å ta del i det grønne skiftet.

Vi hjelper deg gjerne med å kartlegge hvilke miljøtiltak du kan starte med!

Ta kontakt med Hege