Miljøsertifisering

Å innføre et miljøstyringssystem innebærer at bedriften følger bransjespesifikke standarder/krav for å redusere negative påvirkninger på miljøet. De ulike sertifiseringsordninger inneholder verktøy og prosedyrer for å hjelpe bedriften med prosessen. Dersom man skal sette miljø-og klimaarbeid i system er det avgjørende med forankring hos ledelsen. For å bli miljøsertifisert må bedriftens rutiner og drift evalueres av en uavhengig sertifisør opp mot de bransjespesifikke kriteriene.

I Rådhuset Vingelen har vi valgt Stiftelsen Miljøfyrtårn som den miljøsertifiseringen som vi bistår bedrifter med. Vi er også en miljøfyrtårnbedrift selv.
Miljøsertifiseringen gjør at vi daglig har fokus på hvordan vi påvirker miljøet rundt oss, samtidig som det skal vises på bunnlinja.

Miljø er ikke lengre noe vi kan velge om bedriften vår skal fokusere på. Skal du rekruttere den beste fagkompetansen, ha fornøyde ansatte og fortsatt ha kunder til produktene eller tjenestene dine er du nødt til å ta del i det grønne skiftet.

Vi hjelper deg gjerne med å kartlegge hvilke miljøtiltak du kan starte med!

Ta kontakt med Hege

Bærekraft og miljøpåvirkning er et tema som opptar oss. I tillegg til at vi er sertifisert miljøfyrtårnbedrift, jobber vi aktivt med å bli bedre på alle aspekt som har med bærekraft å gjøre. Som et tiltak har ansatte i fellesskap valgt ut 5 bærekraftsmål som vi fokuserer litt ekstra på.

Våre 5 bærekraftsmålene er:
mål 7 – Ren energi for alle
mål 11 – Bærekraftige byer og samfunn
mål 13 – Stopp klimaendringene
mål 15 – Livet på land
mål 17 – Samarbeid for å oppnå målene

Rådhuset Vingelen sin klimarapport