FRAM Vekstinspirator Nord-Østerdal

Anne Linn V. Schärer, Festivalsjef, Livestockfestivalen, Alvdal:

«Livestock var så heldig å få være med på FRAM, og fikk veldig god nytte av vår veileder i Rådhuset Vingelen!

 - Hedvig lyttet og så våre behov, noe som gjorde at vi fikk en verdifull sparringspartner og solid veiledning. Det var akkurat det vi trengte i vår prosess, og er takknemlig for å finne den kompetansen og inspirasjonen lokalt!