Prosjektledelse, landbruksutvikling, jordbruk

 Prosjektledelse, utvikling av jordbruket i Sør-Østerdal

Terje Røe, Regionrådgiver Fylkesdirektøren i Hedmark, Regionrådet i Sør-Østerdal:

«Prosjektet har sannsynligvis vært en av de mest omfattende regionale jordbruksprosjektene i Norge.

Tilbakemeldingene fra gardbrukerne som deltok, har vært udelt positive, og det er mange eksempler på at prosjektet har gitt gode resultater for næringen. Prosjektet ble ble gjennomført i perioden 2010-13, og hadde fokus på storfe, melkeproduksjon, hvitt kjøtt og tilleggsnæringer.»