Lokalsamfunnsutvikling, prosjektledelse, strategisk næringsplan

Vingelen Nasjonalparklandsby prosjektledelse, Strategisk næringsplan Tolga kommune m.m.

Stein Halvorsen, rådmann, Tolga kommune:

«Tolga kommune har brukt og spilt på lag med Rådhuset Vingelen i mange prosjekt, blant annet gjennom utviklingen av Vingelen Nasjonalparklandsby.

Rådhuset Vingelen har bred kompetanse, god prosessforståelse og med en verdiforankring som har passet bra inn mot behov Tolga kommune har hatt.»