Omstilling og coaching ved Sykehuset Innlandet

Omstilling og mellomlederutvikling

Stein Tronsmoen, divisjonsdirektør, Sykehuset Innlandet HF Tynset :

«Rådhuset Vingelen framstår offensiv, kompetent og profesjonell.

De oppfyller forventningene i forhold til bestilling, og tilbyr «det lille ekstra» utover den fastsatte tidsramma.

Erfaringene tilsier at det kan være aktuelt å bruke dem ved en seinere anledning.»