Organisasjonsutvikling, Norsk Kulturminnefond

Organisasjonsutvikling og coaching

Simen Bjørgen, direktør, Norsk Kulturminnefond:

«Norsk Kulturminnefond har over tid nytta Rådhuset Vingelen i utviklingsarbeid i organisasjonen. Vi har hatt stort utbytte av dette samarbeidet, og kan difor trygt anbefale Rådhuset Vingelen til andre verksemder.

Kulturminnefondet er ein statleg organisasjon direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Det har hjå oss vore behov for å utvikla samhandlinga i organisasjonen på fleire nivå. Hedvig Rognerud har også bidratt som coach for leiargruppa.» 

Les om Norsk Kulturminnefond på deres egne nettsider