Organisasjonsutvikling og coaching Trøndelag Teater

Mellomlederutvikling og coaching

Jomar Johansen, produksjonsteknisk sjef, Trøndelag Teater:

«Trøndelag Teater har i flere år fokusert på utvikling av sine ledere. Vårt ønske nå var en mer målrettet og tilpasset opplæring hvor avdelingslederne og mellomlederne kom med ønsker om hva de hadde behov for.

Etter samtaler med Hedvig Rognerud og Roar Aksdal ved Rådhuset Vingelen kom de med en tilnærming og metode som vi fant kunne passe oss. Opplegget går ut på felles samlinger og individuelle samtaler. Tilbakemeldingen fra deltakerne har vært meget positiv. »

Les mer om Trøndelag Teater på deres egne nettsider