Landbruksprosjektet Aktivt Fjellandbruk i Røros, Holtålen og Tydal

Berit Bugten Østbyhaug,  landbrukssjef i Tydal kommune og prosjektleder for Aktivt Fjellandbruk i Røros, Holtålen og Tydal:

«I prosjektet «Aktivt Fjellandbruk i Røros, Holtålen og Tydal» er målet økt produksjon og lønnsomhet innenfor de grovfôrbaserte husdyrproduksjonene.

Rådhuset Vingelen er leverandør av første fase i tiltaket Individuell førsteveiledning. Denne består i en ressurs- og interessekartlegging på det enkelte bruk. Rådhuset Vingelen er også en del av det faglige nettverket i regionen, og har derfor god kunnskap om hvor den videre faglige planleggingen på det enkelte bruk kan hentes fra.

Prosjektet Aktivt Fjellandbruk har også benyttet Rådhuset Vingelen til inspirasjon og motivering for utviklingstiltak i landbruket og bygdenæringer. Formidler dette med godt resultat basert på refleksjoner og erfaringer – dette er de gode på!

Prosjektet er godt fornøyd med tilbakemeldingene, og ser fram til det videre samarbeidet imot 2017.»