Voksenopplæring, VOX-midler

Toril Østvang,  Vice President HR & Organisation Development, SB Seating:

«SB Seating fikk tilsagn om midler til to opplæringsprogram gjennom VOX. Rådhuset Vingelen har mange medarbeidere med bred kompetanse, og dette ble utslagsgivende for vårt valg av kursleverandør.

Målgruppen for det første kurset (33 samlinger) var medarbeideren. Tema på kursene var kommunikasjonsverktøy, rolleforståelse, presentasjonsteknikk, forhandlingsteknikk, digitale ferdigheter,  økonomi  og ulike LEAN verktøy.  Tilbakemelding fra en av deltakerne:  Rådhuset Vingelen hadde flere kursholdere, og alle hadde god kompetanse på sine felt.

Det andre kurset var for våre mellomledere. Rådhuset Vingelen benyttet blant annet verktøyene  Everything DiSC Work of Leaders® og The Five Behaviours of a Cohesive Team. Vi ser at mellomlederne har hatt god nytteverdi av kurset. De har satt  fokus på sine utfordringer som ledere, blitt styrket i sine roller og framtrer nå i større grad som ett team. Dette gir dem større gjennomslagskraft i sitt daglige arbeid.»

Les mer om SB Seating på bedriftens egne nettsider