Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter for Forollhogna :

«Nasjonalparkstyret for Forollhogna er godt fornøyd med det samarbeidet vi har hatt med Rådhuset Vingelen.

Vi har brukt Rådhuset Vingelen til ulike oppdrag, blant annet informasjonsarbeid og innholdsproduksjon/utvikling av Turapp for Forollhogna (som høsten 2016 skiftet navn til Outtt).  Rådhuset Vingelen leverer det de lover (og mer enn det), er fleksible, samarbeidsvillige og faglig dyktige. »

Les mer om Nasjonalparkstyret for Forollhogna på deres egne nettsider