Mellomlederkurs

Unn Nymoen, leder marked, salg, kunde. Infonett Røros AS

«Først vil jeg takke for et inspirerende og lærerikt kurs.

Måten det var lagt opp på gjorde at vi fikk være med å sette dagsorden, slik at det ble fokus på de utfordringene vi som mellomledere opplever i hverdagen.

Den ga meg og mine kolleger mange nyttige innspill og en utvidet verktøykasse som har gitt oss en økt trygghet i lederrollen.

Med felles utgangspunkt ble det også naturlig å diskutere oss imellom i etterkant, og vi har dermed fått enda bedre nytte av kurset».