Etablereropplæring i Hedmark

Anette Kjeldsrud, daglig leder for PR Praktisk Realfag

 «I møter med Rådhuset Vingelen greide vi å finne en tydeligere retning i en krevende etableringsfase. Samtidig ble vi utfordret på teamutvikling og står nå enda sterkere sammen i en nyetablert bedrift. Vi setter utrolig pris på all veiledning og støtte»

 

PR Praktisk Realfag er en nyopprettet bedrift som bringer realfagsglede til barnehager, skoler og arbeidsliv gjennom undervisning, opplevelser og utviklingsprosjekter.