Prosjektsekretær for regionale planer

Jon Halvor Midtmageli,  rådgiver, Oppland fylkeskommune:

«Når Oppland fylkeskommune skulle lage tre regionale planer i ett og samme prosjekt ble Rådhuset Vingelen valgt som samarbeidspartner.

Det er tre planer som sammen skal gi vekst og utvikling i opplandssamfunnet og bidra til ei grønnere framtid for hele landet. Planarbeidet har rask framdrift samtidig som hele opplandssamfunnet skal involveres og inkluderes. Det er derfor godt å ha Rådhuset Vingelen med oss i arbeidet. De har bidratt med stor arbeidskapasitet, fleksibel og positiv holdning samt faglig tyngde.»

Her kan du finne høringsutkastene til Plan for Verdiskaping, Plan for Kompetanse og Plan for Samferdsel
I dette oppdraget samarbeider Rådhuset Vingelen med Planråd AS på Lillehammer