Utvikling av seminar for styret i Brystkreftforeningen med tema: teambuilding, rolleforståelse og arbeidsjuss 

Ellen Harris Utne - styreleder:

«Hovedstyret i Brystkreftforeningen i Norge hadde behov for et styreseminar, og det at vi fikk et samarbeid med Rådhuset Vingelen var GULL verdt.

I prosessen fram til seminaret hadde vi en god dialog og samarbeidet godt. Rådhuset Vingelen hadde ikke den juridiske kompetansen  vi etterspurte, men sammen fant vi advokatfirma SBDL som er et av Norges fremste på arbeidsjuss. Samarbeidet og dynamikken med Rådhuset Vingelen og SBDL over to dager utfylte hverandre og vi fikk akkurat det vi var ute etter. Vi fikk det formelle juridiske, rolleforståelse og teambuilding.

Det å velge og tilby dette på Søndre Løsset i Østerdalen var en utfordring for den som skulle planlegge logistikken, men det spleiset gruppa vår sammen på en god måte med å være usentralt i naturskjønne omgivelser med et fantastisk vertskap som har bygd opp et spesielt produkt.»