Populærvitenskapelig formidling av forskingsresultater

Harald A. Lein, direktør, Ruralis:

«Ruralis - institutt for rural- og regionalforskning inngikk i 2017 samarbeidsavtale med Rådhuset Vingelen.

Avtalen innebærer utarbeiding av populærvitenskapelige rapporter på bestilling, basert på funn i vår mangeårige undersøkelse "Trender i norsk landbruk". Både vi og våre kunder er godt fornøyd med samarbeidet og leveransen, som så langt har resultert i trendrapporter til Fylkesmannen i Hedmark og Oppland, Trøndelag, Troms og Finnmark og Møre og Romsdal.»