Rådhuset Vingelen

Vi er et team av rådgivere lokalisert i Vingelen Nasjonalparklandsby. Kompetansen vår gjør at vi kan jobbe tverrfaglig og skreddersy rådgiving for små og store aktører innen både privat og offentlig sektor. Vi jobber med reiseliv og næringsutvikling, med arbeidsmiljø og arbeidsplasser i omstilling. Vi har en faglig sterk landbruksavdelig og kan tilby rådgving og tjenester fra større utviklingsprosjekter til skreddersydde byggetegninger.

Våre kunder er privat næringsliv, landbruket, bedriftsnettverk, organisasjoner, kommuner og fylker. Vi arbeider nasjonalt, men primært i Innlandet og Trøndelag.

Lokalsamfunnsutvikling

Engerdal barne- og ungdomsskole

Miljøfyrtårnsertifisering

Michaela Edstrøm,  Miljøfyrtårnansvarlig EBUS:

«I forbindelse med Miljøfyrtårnsertifisering av vår virksomhet, har Hege Hovd v/ Rådhuset Vingelen, vært presis i sine nyttige tilbakemeldinger og veiledninger både om aktuell status og ellers om hva vi må være bevisste på framover, til det blir aktuelt med resertifisering.»

Lokalsamfunnsutvikling

Rørosregionen Næringshage

Miljøfyrtårnsertifisering

Olin Steinsvik,  Rådgivning, prosjekt og kommunikasjon:

«Hege Hovd/Rådhuset Vingelen ga oss klare råd for hvordan vi kunne bruke Miljøfyrtårn som aktivt verktøy i vår organisasjon.  Vi fikk god oppfølging både i forkant og etter selve sertifiseringsprosessen, noe som var med på å lette arbeidet internt.»

Lokalsamfunnsutvikling

Matråd AS

Miljøfyrtårnsertifisering

Charlotte Staurem,  Teknisk leder/markedsansvarlig:

«Vi har benyttet Hege Hovd som Miljøfyrtårn-konsulent og er veldig fornøyd med det! Vi har fått raskt svar på spørsmål og god oppfølging underveis. Vi synes det er svært positivt å kunne benytte oss av en lokal og kunnskapsrik aktør.»

Landbruksutvikling

Røros kommune

Prosjekt- og prosessledelse Landbruksplan

Berit Bugten Østbyhaug,  Landbrukssjef i Os, Røros og Holtålen kommuner:

«Vi må takke dere i Rådhuset Vingelen for deres kompetanse på prosessledelse og for framdriften i arbeidet samt bidrag til at temapunkt ble gjennomført!

Lokalsamfunnsutvikling

Østa Elektro AS

Miljøfyrtårnsertifisering

Marita Henden,  økonomileder og miljøfyrtårnansvarlig:

«Østa Elektro AS har som ledd i resertifisering som Miljøfyrtårn benyttet miljøfyrtårn-sertifisør Hege Hovd hos Rådhuset Vingelen som rådgiver.  De er kunnskapsrike og serviceinnstilte sparringspartnere, og gjorde at prosessen hos oss ga oss ny kunnskap. Vi anbefaler dem på det sterkeste til andre.»

Diverse oppdrag

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter for Forollhogna :

«Nasjonalparkstyret for Forollhogna er godt fornøyd med det samarbeidet vi har hatt med Rådhuset Vingelen.

Ruralis vingelen   invovasjonnorge nif miljofyrtarn