Våre rådgivere fokuserer på resultatorienterte prosesser som er basert på jordnær tilnærming, ekte engasjement og tverrfaglig kompetanse

Mer om oss
to personer ser på en pc, hvor bildet er tatt av bare hendene på pcen og med en kaffekopp i den ene hånden

Landbruk

Vi lever tett på landbruket, og med rådgivere som selv driver innenfor primærnæringen så vet vi hvilke utfordringer som er aktuelle. Vi bistår både den enkelte gardbruker og hjelpeapparat rundt i ulike prosjekter. Uansett oppdragsgiver er målet vårt alltid å bidra til et bærekraftig landbruk.

Les mer om landbruk

Samfunnsutvikling

Vi ønsker å være med å skape attraktive steder, enten det er en hel region eller ei fjellbygd.
Det å kunne se utviklingsmuligheter knyttet til bosted, næring og opplevelse som en helhet eller hver for seg, er en kompetanse som har utviklet seg over mange år i Rådhuset Vingelen.

Les mer om samfunnsutvikling

Bærekraft

Som Miljøfyrtårnbedrift ønsker vi å bidra til en mer bærekraftig fremtid.
Vi viser gjerne frem de initiativene vi har satt i gang for å bli en mer bærekraftig bedrift, og hvordan vi jobber kontinuerlig med å redusere vårt klimaavtrykk.

Klimarapport

Referanser

Samfunnsutvikling

EnergiPluss

Tatiana Kozhina, ansvarlig for miljøsertifiseringen hos EnergiPluss

«Rådhuset Vingelen stilte opp på kort varsel og var til stede i løpet av hele sertifiseringsprosessen. Kommunikasjon var støttende og motiverende. EnergiPluss er veldig takknemlig for veiledning vi har fått» 

I 2022 bistod vi EnergiPluss i prosessen med å bli en sertifisert miljøfyrtårnbedrift via Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Les mer
Samfunnutvikling

Norsk Seterkultur

Katharina Sparstad, daglig leder i Norsk Seterkultur:

«Vi er veldig glade for at vi valgte Rådhuset Vingelen til å gjøre denne jobben for oss. Det er mye som skal koordineres, mange ulike innspill og meninger og mange forskjellige arbeidsoppgaver som skal gjennomføres. De klarte å holde oversikten og holde god struktur, og nominasjonen ble levert i henhold til avtalt framdriftsplan».

Mars 2023 ble søknad om oppføring på UNESCO`s liste over immateriell kulturarv oversendt svensk og norsk departement.

 

Les mer
Samfunnsutvikling

Eggen Gardsysteri

Lotte Iversen og Marius Eggen, yngste generasjon drivere Eggen Gardsysteri, Vingelen:

«Vi opplever Rådhuset Vingelen  som en entusiastisk og uredd sparringspartner i bedriftsutviklingen vår.

De fremstår også som ryddig og pliktoppfyllende i forhold til avtaler som blir gjort underveis i prosessen.»

 

Les mer
Landbruksrådgiving

Folldal kommune

Bjørn Gussgard,  jordbrukssjef i Folldal kommune og lokal prosjektleder:

«I landbruksprosjektet vårt er Rådhuset Vingelen leverandør på individuelle veiledningspakker og faggrupper innenfor temaene sau, kjøttproduksjon storfe og nye næringer.

Faggruppene som så langt er gjennomført har hatt meget god deltakelse og evalueringen viser meget fornøyde deltakere. Det samme gjelder de individuelle veiledningspakkene, der det er et høyt antall bestillinger og bra framdrift i arbeidet med hvert enkelt gardsbruk.

Vi i Folldal er meget godt fornøyd med samarbeidet med Rådhuset Vingelen og ser fram til den videre utviklingen av arbeidet. »

Les mer
Plan, utredning og landbruksrådgiving

Rapport: «Trender i norsk landbruk 2018»

Haavard Elstrand, Landbruksdirektør i Hedmark og Bente Odlo, Landbruksdirektør i Oppland:

«Rådhuset Vingelen i samarbeid med Ruralis leverte rapporten «Trender i norsk landbruk 2018 -Hedmark og Oppland» i mai 2018.

Som oppdragsgiver hadde vi god dialog med Rådhuset Vingelen fra kontraktsinngåelse til ferdig rapport. Rapporten ble levert som avtalt (både når det gjelder tid og pris) og med en fremstilling og tematisk inndeling som gjorde resultatene lettere å formidle til de ulike målgrupper. Måten rapporten ble presentert på gjorde det også lettere å få media interessert i resultatene».

 

Les mer