Rådhuset Vingelen

Rådhuset Vingelen arbeider for livskraftige lokalsamfunn gjennom å styrke og utvikle eksisterende næringsliv og legge til rette for nyetableringer og bosetting. Landbruk og tilleggsnæringer er et viktig satsingsområde for oss.

Vi holder til i Vingelen Nasjonalparklandsby i Tolga kommune, med Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag som viktigste nedslagfelt.

 • Endringsprosesser, team- og lederutvikling

  Endringsprosesser, team- og lederutvikling

  Vi bistår arbeidsplasser i privat og offentlig sektor som ønsker utvikling, styrket endringsevne, økt trivsel og bedre resultater.

  Våre erfarne prosessledere tilbyr team- og lederutvikling og bistand i omstillingsprosesser, konflikthåndtering og ulike former for endringsledelse. Vi bidrar med fagkompetanse, egen ledererfaring, coaching, undervisning, prosessledelse og ulike verktøy:

  I verktøykassa vår finnes NLP coaching, DNCF executive coach sertifisering, Everything DiSC analyseverktøy, teamutviklingsverktøyet The Five Behaviouros of a Cohesive Team,  LEAN prosessledelse og  HSMAI Serviceløftet: «Winning for Customers The Service Pledge Program».

  Les mer

 • Lokal og regional samfunnsplanlegging

  Lokal og regional samfunnsplanlegging

  Rådhuset Vingelen bistår kommuner, fylkeskommuner, nettverk, lag og organisasjoner i arbeidet med å skape, bevare og videreutvikle livskraftige lokalsamfunn.

  Våre rådgivere leverer mobiliseringsoppdrag, ulike former for prosjekt- og prosessledelse og utforming av strategidokumenter.

  Sammen med vår gode samarbeidspartner Planråd AS tilbyr vi planleggingstjenester i form av utredningsarbeid, gode planprosesser som ivaretar brukermedvirkning og involvering, og ferdigstilling av planer. 

  Vi er også underleverandør til Ruralis - institutt for rural- og regionalforskning's mangeårige Trender i norsk landbruk, der Rådhuset Vingelen leverer populærvitenskapelige rapporter på fylkes- og regionalnivå.

  Les mer

 • Landbruksutvikling og byggerådgiving

  Landbruksutvikling og byggerådgiving

  Landbruket er en viktig hjørnestein i livskraftige lokalsamfunn. Aktive gårdsbruk genererer optimisme, arbeidsplasser på og utenfor gården, levende kulturlandskap, spennende tilleggsnæringer og gode reiselivstilbud.

  Rådhuset Vingelen bidrar til dette gjennom mobilisering, rådgiving, prosjektledelse, utredninger, nettverksbygging, etablereropplæring og annen kompetanseheving. Vi tar også på oss prosjektering og byggeplanrådgivning for gardbrukere med ombyggings- eller utbyggingsplaner. Kontakt siv.ing. Nina Løkken for mer informasjon.

  Samarbeidspartnere:  AB Utvikling AS; Etablereropplæring, og Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning; Trender i norsk landbruk.

  Les mer

 • Bedrift, destinasjon og næring

  Bedrift, destinasjon og næring

  Våre rådgivere har lang erfaring fra bedrifts-, destinasjons- og næringsutvikling, og bistår gjerne i arbeid som fører til en tydeligere retning og økt lønnsomhet. Vår kompetanse spenner fra forretningsmodellering, markedsstrategi og merkevarebygging til nettverksarbeid og teamutvikling, både for ferske og godt etablerte bedrifter.

  Rådhuset Vingelen leverer, sammen med AB Utvikling og Duplus på Flisa, etablereropplæring over hele Hedmark. Hvert kurs går over 6 kvelder kombinert med 5 timers individuell veiledning. Les mer om etablererkurset på nettsida til AB Utvikling. Vi tilbyr også etablererveiledning ut over dette,  ta kontakt for mer informasjon.

  Les mer

Bedriftsutvikling

FRAM Vekstinspirator Nord-Østerdal

Lars Eggen, Produsent, Opera di Setra, Tylldalen:

«Opera di Setra (OdS) har stått ved et veiskille med tanke på strukturen i organsiasjonen og på grunn av eierskifte ved gården og setra hvor OdS både produserer og fremfører.

Bedriftsutvikling

FRAM Vekstinspirator Nord-Østerdal

Anne Linn V. Schärer, Festivalsjef, Livestockfestivalen, Alvdal:

«Livestock var så heldig å få være med på FRAM, og fikk veldig god nytte av vår veileder i Rådhuset Vingelen!

Bedriftsutvikling

Bedriftsutvikling FRAM 

May Helen Waagan - daglig leder

"FRAM-prosjektet ga oss midler og motivasjon til å forme framtida. Det ble satt fokus på behovsdrevet innovasjon og oppussing av bedriften. Med en veileder som var der for oss hele veien, ble det satt av tid til diskusjon og refleksjon til å komme videre. Prosessen ga oss bedre markedsposisjonering, mer kunnskap og nye kontakter."

Ruralis vingelen   invovasjonnorge nif miljofyrtarn

disc The Five Behaviours Of A Cohesive Team hsmai