Sammen utvikler vi lokalsamfunn og næringsliv

Mer om oss
to personer ser på en pc, hvor bildet er tatt av bare hendene på pcen og med en kaffekopp i den ene hånden

Landbruk

Vi lever tett på landbruket, og med rådgivere som selv driver innenfor primærnæringen så vet vi hvilke utfordringer som er aktuelle. Vi bistår både den enkelte gardbruker og hjelpeapparat rundt i ulike prosjekter. Uansett oppdragsgiver er målet vårt alltid å bidra til et bærekraftig landbruk.

Les mer om landbruk

Samfunnsutvikling

Vi ønsker å være med å skape attraktive steder, enten om det er en hel region eller ei fjellbygd.
Det å kunne se utviklingsmuligheter knyttet til bosted, næring og opplevelse som en helhet eller hver for seg, er en kompetanse som har utviklet seg over mange år i Rådhuset Vingelen.

Les mer om samfunnsutvikling

Kontakt oss

Våre rådgivere fokuserer på gode prosesser basert på jordnær tilnærming, ekte engasjement, tydelige mål, riktig kompetanse og tett oppfølging. Kontakt oss for mer informasjon om de ulike tjenesteområdene våre.

Referanser

Samfunnsutvikling

Eggen Gardsysteri

Lotte Iversen og Marius Eggen, yngste generasjon drivere Eggen Gardsysteri, Vingelen:

«Vi opplever Rådhuset Vingelen  som en entusiastisk og uredd sparringspartner i bedriftsutviklingen vår.

De fremstår også som ryddig og pliktoppfyllende i forhold til avtaler som blir gjort underveis i prosessen.»

 

Les mer
Landbruksrådgiving

Folldal kommune

Bjørn Gussgard,  jordbrukssjef i Folldal kommune og lokal prosjektleder:

«I landbruksprosjektet vårt er Rådhuset Vingelen leverandør på individuelle veiledningspakker og faggrupper innenfor temaene sau, kjøttproduksjon storfe og nye næringer.

Faggruppene som så langt er gjennomført har hatt meget god deltakelse og evalueringen viser meget fornøyde deltakere. Det samme gjelder de individuelle veiledningspakkene, der det er et høyt antall bestillinger og bra framdrift i arbeidet med hvert enkelt gardsbruk.

Vi i Folldal er meget godt fornøyd med samarbeidet med Rådhuset Vingelen og ser fram til den videre utviklingen av arbeidet. »

Les mer
Samfunnsutvikling

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter for Forollhogna :

«Nasjonalparkstyret for Forollhogna er godt fornøyd med det samarbeidet vi har hatt med Rådhuset Vingelen.

Vi har brukt Rådhuset Vingelen til ulike oppdrag, blant annet informasjonsarbeid og innholdsproduksjon/utvikling av Turapp/Outtt for Forollhogna (som våren 2021 skiftet navn til Outdooractive).  Rådhuset Vingelen leverer det de lover (og mer enn det), er fleksible, samarbeidsvillige og faglig dyktige. »

Les mer
Plan, utredning og landbruksrådgiving

Rapport: «Trender i norsk landbruk 2018»

Haavard Elstrand, Landbruksdirektør i Hedmark og Bente Odlo, Landbruksdirektør i Oppland:

«Rådhuset Vingelen i samarbeid med Ruralis leverte rapporten «Trender i norsk landbruk 2018 -Hedmark og Oppland» i mai 2018.

Som oppdragsgiver hadde vi god dialog med Rådhuset Vingelen fra kontraktsinngåelse til ferdig rapport. Rapporten ble levert som avtalt (både når det gjelder tid og pris) og med en fremstilling og tematisk inndeling som gjorde resultatene lettere å formidle til de ulike målgrupper. Måten rapporten ble presentert på gjorde det også lettere å få media interessert i resultatene».

 

Les mer
Landbruksrådgiving

Røros kommune

Berit Bugten Østbyhaug, Landbrukssjef i Os, Røros og Holtålen:

«Vi må takke dere i Rådhuset Vingelen for deres kompetanse på prosessledelse og for framdriften i arbeidet samt bidrag til at temapunkt ble gjennomført!

Det er mange utfordringer i næringen som har gjort at enkelte tema i planen har tatt lengre tid å jobbe med. Rådhuset Vingelen har vært en helt nødvendig ressurs for kommunen å ta inn, nettopp for å få god framdrift og ikke minst sikre god prosess og involvering.

Dette har vi ikke klart uten dere – tusen takk for godt samarbeid!»

Les mer