Sammen utvikler vi lokalsamfunn og næringsliv

Våre rådgivere fokuserer på gode prosesser basert på jordnær tilnærming, ekte engasjement, tydelige mål, riktig kompetanse og tett oppfølging.

Mer om oss
to personer ser på en pc, hvor bildet er tatt av bare hendene på pcen og med en kaffekopp i den ene hånden

Landbruk

Vi lever tett på landbruket, og med rådgivere som selv driver innenfor primærnæringen så vet vi hvilke utfordringer som er aktuelle. Vi bistår både den enkelte gardbruker og hjelpeapparat rundt i ulike prosjekter. Uansett oppdragsgiver er målet vårt alltid å bidra til et bærekraftig landbruk.

Les mer om landbruk

Samfunnsutvikling

Vi ønsker å være med å skape attraktive steder, enten om det er en hel region eller ei fjellbygd.
Det å kunne se utviklingsmuligheter knyttet til bosted, næring og opplevelse som en helhet eller hver for seg, er en kompetanse som har utviklet seg over mange år i Rådhuset Vingelen.

Les mer om samfunnsutvikling

Kontakt oss

Som Miljøfyrtårnbedrift ønsker vi å bidra til en mer bærekraftig fremtid.
Vi viser gjerne frem de initiativene vi har satt i gang for å bli en mer bærekraftig bedrift, og hvordan vi jobber kontinuerlig med å redusere vårt klimaavtrykk.
Ta kontakt med oss for å se vår miljørapport og lære mer om vårt engasjement for miljøet.

Referanser

Samfunnutvikling

Norsk Seterkultur

Katharina Sparstad, daglig leder i Norsk Seterkultur:

«Vi er veldig glade for at vi valgte Rådhuset Vingelen til å gjøre denne jobben for oss. Det er mye som skal koordineres, mange ulike innspill og meninger og mange forskjellige arbeidsoppgaver som skal gjennomføres. De klarte å holde oversikten og holde god struktur, og nominasjonen ble levert i henhold til avtalt framdriftsplan».

Siden 2018 har Norsk Seterkultur jobbet systematisk for å få anerkjent sin kulturarv inn på UNESCO sin liste over immateriell kulturarv. I 2021 inngikk de avtale med oss om prosjektledelse av denne prosessen og arbeidet ble intensivert frem mot innlevering av nominasjonen mars 2023.
I forbindelse med prosjektlederrollen har vi samarbeidet med styret og arbeidsgruppen med ulike deler av nomineringsprosessen. Vi har blant annet bistått med å finne og søke finansiering til prosjektet og med gjennomføring av fagsamling og studietur, i tillegg til å lede arbeidet med filmproduksjon og selve søknadsskrivingen. Siste del av prosessen ble gjort i tett samarbeid med svenske representanter for «fäbodbruk».

Les mer
Samfunnsutvikling

Eggen Gardsysteri

Lotte Iversen og Marius Eggen, yngste generasjon drivere Eggen Gardsysteri, Vingelen:

«Vi opplever Rådhuset Vingelen  som en entusiastisk og uredd sparringspartner i bedriftsutviklingen vår.

De fremstår også som ryddig og pliktoppfyllende i forhold til avtaler som blir gjort underveis i prosessen.»

 

Les mer
Landbruksrådgiving

Folldal kommune

Bjørn Gussgard,  jordbrukssjef i Folldal kommune og lokal prosjektleder:

«I landbruksprosjektet vårt er Rådhuset Vingelen leverandør på individuelle veiledningspakker og faggrupper innenfor temaene sau, kjøttproduksjon storfe og nye næringer.

Faggruppene som så langt er gjennomført har hatt meget god deltakelse og evalueringen viser meget fornøyde deltakere. Det samme gjelder de individuelle veiledningspakkene, der det er et høyt antall bestillinger og bra framdrift i arbeidet med hvert enkelt gardsbruk.

Vi i Folldal er meget godt fornøyd med samarbeidet med Rådhuset Vingelen og ser fram til den videre utviklingen av arbeidet. »

Les mer
Plan, utredning og landbruksrådgiving

Rapport: «Trender i norsk landbruk 2018»

Haavard Elstrand, Landbruksdirektør i Hedmark og Bente Odlo, Landbruksdirektør i Oppland:

«Rådhuset Vingelen i samarbeid med Ruralis leverte rapporten «Trender i norsk landbruk 2018 -Hedmark og Oppland» i mai 2018.

Som oppdragsgiver hadde vi god dialog med Rådhuset Vingelen fra kontraktsinngåelse til ferdig rapport. Rapporten ble levert som avtalt (både når det gjelder tid og pris) og med en fremstilling og tematisk inndeling som gjorde resultatene lettere å formidle til de ulike målgrupper. Måten rapporten ble presentert på gjorde det også lettere å få media interessert i resultatene».

 

Les mer
Landbruksrådgiving

Røros kommune

Berit Bugten Østbyhaug, Landbrukssjef i Os, Røros og Holtålen:

«Vi må takke dere i Rådhuset Vingelen for deres kompetanse på prosessledelse og for framdriften i arbeidet samt bidrag til at temapunkt ble gjennomført!

Det er mange utfordringer i næringen som har gjort at enkelte tema i planen har tatt lengre tid å jobbe med. Rådhuset Vingelen har vært en helt nødvendig ressurs for kommunen å ta inn, nettopp for å få god framdrift og ikke minst sikre god prosess og involvering.

Dette har vi ikke klart uten dere – tusen takk for godt samarbeid!»

Les mer