Prosjekt- og prosessledelse Landbruksplan

Berit Bugten Østbyhaug,  Landbrukssjef i Os, Røros og Holtålen kommuner:

«Vi må takke dere i Rådhuset Vingelen for deres kompetanse på prosessledelse og for framdriften i arbeidet samt bidrag til at temapunkt ble gjennomført!

Det er mange utfordringer i næringen som har gjort at enkelte tema i planen har tatt lengre tid å jobbe med. Rådhuset Vingelen har vært en helt nødvendig ressurs for kommunen å ta inn, nettopp for å få god framdrift og ikke minst sikre god prosess og involvering.

Dette har vi ikke klart uten dere - tusen takk for godt samarbeid!»