Miljøfyrtårnsertifisering

Michaela Edstrøm,  Miljøfyrtårnansvarlig EBUS:

«I forbindelse med Miljøfyrtårnsertifisering av vår virksomhet, har Hege Hovd v/ Rådhuset Vingelen, vært presis i sine nyttige tilbakemeldinger og veiledninger både om aktuell status og ellers om hva vi må være bevisste på framover, til det blir aktuelt med resertifisering.»