Rådhuset Vingelen bistår kommuner, fylkeskommuner, nettverk, lag og organisasjoner i arbeidet med å skape, bevare og videreutvikle livskraftige lokalsamfunn.

Våre rådgivere leverer mobiliseringsoppdrag, ulike former for prosjekt- og prosessledelse og utforming av strategidokumenter.

Sammen med vår gode samarbeidspartner Planråd AS tilbyr vi planleggingstjenester i form av utredningsarbeid, gode planprosesser som ivaretar brukermedvirkning og involvering, og ferdigstilling av planer. 

Vi er også underleverandør til Ruralis - institutt for rural- og regionalforskning's mangeårige Trender i norsk landbruk, der Rådhuset Vingelen leverer populærvitenskapelige rapporter på fylkes- og regionalnivå.

Gustavsen for nett